Özgeçmişim

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

E-Posta Adresi          : ozgur.altindag@dicle.edu.tr 
Telefon (İş)                : 4122411000-8183 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 


ÖĞRENİM BİLGİSİ 

Doktora 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (DR) 
2011 -  14/Haziran/2017 
Tez adı: Diyarbakır’da yaşlı olmak: İhtiyaçlar, sorunlar ve hizmet beklentileri (2017) Tez Danışmanı:(SEMA BUZ) 

Yüksek Lisans 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (YL) (TEZLİ) 
2004  - 5/Eylül/2007 
Tez adı: Sosyal yardım sisteminin çalışanların gözüyle değerlendirilmesi (Ankara örneği) (2007) Tez Danışmanı:(FİLİZ DEMİRÖZ) 

Lisans 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU/SOSYAL HİZMET PR. 
1999 - 7/Haziran/2004 

GÖREVLER 

DOÇENT DOKTOR 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI) 2020 DOÇENT DR. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI) 2017 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ) 2013-2017 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI) 2011-2012 

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1. Adli Sistemdeki Sosyal Çalışma Görevlilerine ve Çocukla Adli Görüşme Odalarına ÇAGO İlişkin Yönetsel Önerilerin Geliştirilmesi Projesi, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, UNICEF & Adalet Bakanlığı, , 11/09/2015 - 20/08/2016 (ULUSLARARASI) 
2. Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Koruma Projesi Çocuk Dostu Alan Child Protection Program as part of Syria Emergency Response , Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, UNİCEF, Türk Kızılayı, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, , 01/11/2015 - 30/04/2016 (ULUSLARARASI) 

VERDİĞİ DERSLER
2018-2019  Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
2018-2019  Lisans Siyaset Bilimi 
2018-2019  Lisans İçerik Analizi 
2018-2019  Lisans Sosyal Politika 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ZENGİN OĞUZHAN,ERBAY ERCÜMENT,YILDIRIM BUĞRA,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2017). Quality of Life, Coping, and Social Support in Patients with Multiple Sclerosis: A Pilot Study. Turkish Journal Of Neurology, 23(4), 211-218., Doi: 10.4274/tnd.37074 (Yayın No: 3872515) 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 
1. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2019). Bir Sorun Çözme Yöntemi Olarak Güçlendirme Yaklaşımı. 10. International Congress on Current Debates in Social Science, 1(1), 69-75. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5591145) 
2. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2019). İleri Yaş Dostu Kentler. III. ULUSLARARASIEKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU, 356-357. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5804038) 
3. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2019). Sanallaşan İletişim ve Emojilere Sığdırılan Duygular. III. ULUSLARARASIEKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU, 1(1), 879-886. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5591066) 
4. GEYİK OSMAN,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2019). Kısa Süreli Bir İş Edinme Aracı Olarak İşbaşı Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. 9. International Congress on Current Debates in Social Science, 143-150. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6335505) 
5. TATLICIOĞLU OKTAY,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2019). Mülteci Çocukların Eğitiminde Okul Sosyal Hizmetinin Rolü. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, 259-259. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6335516) 
6. ALTINDAĞ ÖZGÜR,TATLICIOĞLU OKTAY (2019). SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE FİLM VE DİZİLERİN ETKİN KULLANIMI. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, 1(1), 859-866. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5591001) 
7. ALTINDAĞ ÖZGÜR,EGE AHMET (2018). Güncel Sorunlara Sosyal Hizmet Bakış Açısı: Ekolojik Yaklaşım. II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU, 1(1), 645-651. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4563592) 
8. ÇELİK GİZEM,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2017). Türkiye’deki Yaşlı Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. International Congress of Management Economy and Policy, 1(1), 60-61. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3873626) 
9. ALTINDAĞ ÖZGÜR,SEVİN ÇAĞRI (2017). Çocuklara Özel Sağlık Hizmeti Sunumu: Çocuk Hastaneleri ve Çocuk Dostu Hastane Konusuna Bakış. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 1(1), 167-167. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3873552) 
10. SEVİN ÇAĞRI,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2017). Kronik Hastalıklarla Mücadele Eden Çocuklar için Ev Ortamında Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, 1(1), 45-45. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3873510) 
11. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmetin Yerelleşme İhtiyacı. Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozymu, 1(1), 172-174. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3610090) 
12. ALTINDAĞ ÖZGÜR,EGE AHMET (2017). Sosyal Hizmet Eğitiminin Geleceğinde Teknolojinin Yeri. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 1(1), 396-397. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3537670) 
13. EGE AHMET,ALTINDAĞ ÖZGÜR,SEVİN ÇAĞRI (2016). Social Work Education and Practice in the Journey to Understanding the Human Being. Humanitiesand Social Sciences Conference, 1, 192-196. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2897144) 
14. ALTINDAĞ ÖZGÜR,EGE AHMET (2015). Hollanda’da Denetimli Serbestlik Hizmeti.. Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu, 1, 61-67. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898129) 
15. ZENGİN OĞUZHAN,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2013). Social Work Education from Distance. 4th International Conference on New Horizons in Education, 106, 2426-2430., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.278 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898099) 
16. DEMİRÖZ FİLİZ,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2012). 5395’in Değişen Yüzü Sosyal Çalışma Görevlileri Üzerine Düşünceler.. Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, 29, 112-117. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898205) 
17. ZENGİN OĞUZHAN,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2012). Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru.. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 1, 252-263. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898115) 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
 
1. Yaşlılığa Güneydoğu Penceresinden Bakış (2020)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, Çizgi Kitapevi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 333, ISBN:978-605-196-453-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6331168) 
2. Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması (2017)., AYALP MUSTAFA ÇAĞRI,AYGÜLER EDİP,NUHOĞLU HATİCE,ERİM FERMAN,KILIÇ ADEM,AYKARA ASLIHAN,SEVER MELİH,KELEBEK GÖRKEM,ALTINDAĞ ÖZGÜR,GÖZEN ÖZLEM,ALBAYRAK HANDE,TATLICIOĞLU OKTAY,EGE AHMET,SAKARYA HAKAN,MAYDA FETHİ ANIL,CÜCE SÜLEYMAN, Nika Yayınevi, Editör:Erbay, Ercüment, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 524, ISBN:978-605-9386-18-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3872762) 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
 
1. Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Bölüm adı:(Çocuk Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet) (2020)., ALTINDAĞ ÖZGÜR,ZENGİN OĞUZHAN, Nobel Yayınevi, Editör:Elitez Didem, Gönültaş M. Burak, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 620, ISBN:978-605-320-386-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6335392) 
2.Rapor Yazma İlke ve Teknikleri, Bölüm adı:(SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE STANDARTLARI) (2020)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Hasgül Ergün, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-605-7638-86-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338824) 
3. Engellilik Alanında Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Bölüm adı:(Engelliliğin Yasal ve Politik Boyutu) (2020)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, Nobel Yayınevi, Editör:Tekindal Melike, Attepe Özden Seda, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, ISBN:978-625-402-382-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6333830) 
4. Türk Sinemasına Özgül Bakışlar - Kültür Tarih Gelenek, Bölüm adı:(Düttürü Dünya Üzerine Bir Değerlendirme) (2020)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, Doruk Yayınevi, Editör:Akmeşe, Zuhal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 25, ISBN:978-975-553-758-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6331237) 
5. Rapor Yazma İlke ve Teknikleri, Bölüm adı:(TIBBİ SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA  RAPORLAMA VE ÖRNEKLERİ) (2020)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Hasgül Ergün, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-605-7638-86-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338829) 
6. Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı:(SOSYAL YARDIM ALANINDA ETİK UYGULAMA) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Günay Gülay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 296, ISBN:978-625-7931-32-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338842) 
7. Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, Bölüm adı:(GÖNÜLSÜZ/İSTEKSİZ MÜRACAATÇILARLA GÖRÜŞME) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Günay Gülay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 263, ISBN:978-605-7894-12-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338867) 
8. Current Problems and Approaches in Social Work, Bölüm adı:(Sosyal Hizmette Güçlendirme Temelli Uygulama) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, İjopec Publication, Editör:Altındağ Özgür, Tatlıcıoğlu Oktay, Kryvenko Yulia, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-1-912503-91-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5793150) 
9. Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı:(ADLİ SOSYAL HİZMETTE ETİK UYGULAMA) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Günay Gülay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 296, ISBN:978-625-7931-32-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338838) 
10. Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı:(TOPLUMA YÖNELİK ETİK SORUMLULUKLAR) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Gülay Günay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 296, ISBN:978-625-7931-32-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338854) 
11. Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, Bölüm adı:(FARKLI KÜLTÜRDEN MÜRACAATÇILARLA GÖRÜŞME) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Günay Gülay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 263, ISBN:978-605-7894-12-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338864) 
12. Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, Bölüm adı:(FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ MÜRACAATÇILARLA GÖRÜŞME: YAŞLILARLA GÖRÜŞME) (2019)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör:Günay Gülay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 263, ISBN:978-605-7894-12-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6338876) 
13. Yaşlılarda Psikolojik ve Sosyal Rehabilitasyon, Bölüm adı:(Yaşlıların İhtiyaç ve Beklentileri) (2018)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, Hedef CS Yayınevi, Editör:Özmete, Emine Baştuğ, Gülbahar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-605-9877-54-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4222873) 
14. Sosyal Hizmet Eğitimi, Bölüm adı:(Sosyal Hizmet Bilimi İçindeki Sosyolojik Motifler) (2018)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, Gece Kitaplığı Yayınevi, Editör:Altındağ, Özgür Aykara, Aslıhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 426, ISBN:978-605-288-513-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4341854) 
15. Çocuk ve Oyun Hakkı: Oyun Örnekleriyle Çocukların Oyun Hakkını Gerçekleştirmek, Bölüm adı:(Sığınmacı Çocuklarla Çalışmada Oyun) (2018)., ALTINDAĞ KUMAŞ ÖZLEM,ALTINDAĞ ÖZGÜR,EGE AHMET, Nika Yayınevi, Editör:Aslıhan Burcu ÖZTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 206, ISBN:978-605-9386-48-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4565857) 
16. Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Bölüm adı:(Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları) (2017)., ALTINDAĞ ÖZGÜR,ZENGİN OĞUZHAN, Nobel Yayınevi, Editör:Yücel Didem, Gönültaş M.Burak, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 579, ISBN:978-605-320-386-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4190766) 
17. Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Bölüm adı:(Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları) (2016)., ALTINDAĞ ÖZGÜR,ZENGİN OĞUZHAN, Nobel Yayınevi, Editör:Yücel, Didem Gönültaş, Burak M., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 573, ISBN:978-605-320-386-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2884701) 
18. Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması, Bölüm adı:(Ölçme) (2015)., ALTINDAĞ ÖZGÜR,TATLICIOĞLU OKTAY, Nika Yayınevi, Editör:Erbay, Ercüment, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 528, ISBN:9786058477612, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2898136) 
19. Sosyal Hizmet Yazıları, Bölüm adı:(Sosyal Hizmet Bilgi Paylaşım Ağı) (2012)., ALTINDAĞ ÖZGÜR, SABEV, Editör:Cılga, İbrahim Zengin, Oğuzhan Altındağ, Özgür., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 259, ISBN:978-9944-705-24-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2884700) 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
1. ALTINDAĞ ÖZGÜR,YILDIZ AHMET (2020). TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 157-184. (Kontrol No: 6334149) 
2. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2020). Vaka Yönetimi Ve Sosyal Hizmette Kullanımı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(2), 618-646. (Kontrol No: 6239666) 
3. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2019). Yoksulluk Üzerine Bir Değerlendirme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 19(1), 81-114. (Kontrol No: 5803985) 
4. ERBAY ERCÜMENT,ALTINDAĞ ÖZGÜR,ÇELİK MEHMET ALİ (2018). SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN YAŞAM KALİTESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(3), 845-874. (Kontrol No: 4661522) 
5. EGE AHMET,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2018). Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Teknoloji Kullanımlarının İncelenmesi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 18(1), 73-89. (Kontrol No: 4608521) 
6. SAĞLAM MEHMET,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2017). Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireyler Hakkındaki Farkındalıkları. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 17(1), 22-37. (Kontrol No: 4086135) 
7. ALTINDAĞ ÖZGÜR,SEVİN ÇAĞRI (2017). Küba’da Sağlık Sisteminin ve Sosyal Hizmetlerin Gelişimine Bir Bakış. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 17(1), 84-106. (Kontrol No: 4086216) 
8. ZENGİN OĞUZHAN,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2016). Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet.. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(1), 179-190. (Kontrol No: 2898086) 
9. AYTAN EFE,DEVREZ BÜŞRA,ÜSTÜN KÜBRA,YAVAŞ REZAN,YAZICI BERFİN,YÜKSEL AYŞENUR,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2015). Yerli Dizilerin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkileri. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 1415(1), 15-34. (Kontrol No: 3872371) 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 
1. EGE AHMET,ALTINDAĞ ÖZGÜR,DEMİRÖZ FİLİZ (2013). Değişen Çocukluk Paradigmasında Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Aileye Yönelik Hizmetler. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898293) 
2. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2011). Sosyal Hizmet Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl, 210-215. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898280) 
3. ZENGİN OĞUZHAN,ALTINDAĞ ÖZGÜR (2012). Türkiye Toplumunun Farklılıklara Bakışı ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Farklılıkları Anlamak (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898284) 
4. ALTINDAĞ ÖZGÜR,SAĞLAM MEHMET (2012). Boşanma Sürecinde Çocukların Haklarının Belirlenmesi ve Korunmasında Aile Mahkemesi Uzmanlarının Rol ve İşlevleri.. Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, 422-434. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2898267) 

Diğer Yayınlar 
1. ALTINDAĞ ÖZGÜR (2011). Sosyal Hizmetin Doğası ve Amaçları. Sosyal Hizmet, 2011(1), 6-18. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2898138) 

Editörlük 
1. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, Yrd. Editör, Dicle Üniversitesi, 01.01.2019 
2. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Engellilier Konfederasyonu 
3. Sosyal Hizmet Eğitimi (Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, Gece Kitaplığı 
4. Current Problems and Approaches in Social Work, Kitap, Editör, İjopec Publication 
5. Sosyal Hizmet Yazıları, Kitap, Editör, SABEV 

Üniversite Dışı Deneyim 
1. 2006-2011 Sosyal Çalışmacı Ankara Adliyesi 9. Aile Mahkemesi, Sosyal çalışmacı olarak aile mahkemesi dava dosyalarında taraf olan aile ve çocuklarla görüşmeler yapma, ev ziyaretleri yapma, sosyal inceleme raporu hazırlama., (Kamu) 
2. 2006-2006 Sosyal Çalışmacı İstanbul Adliyesi 1. Çocuk Mahkemesi, Sosyal çalışmacı olarak suça itilen çocuklarla çalışma., (Kamu) 

3. 2005-2006 Sosyal Çalışmacı Burdur Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Erkek Yetiştirme Yurdu, Sosyal çalışmacı olarak erkek yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla sosyal hizmet uygulamaları., (Kamu) 


Sertifika 
1. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, TORUSAD adına Doç. Dr. Itır TARI CÖMERT tarafından verilen 2 günlük teorik ve uygulamalı bir eğitim., Diyarbakır, Sertifika, 23.11.2018 -24.11.2018 (Ulusal) 
2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi, UNFPA Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen 5 günlük bir eğitim., Ankara Hakimevi, Sertifika, 25.01.2010 -29.01.2010 (Ulusal) 
3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Programı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından düzenlenen bir eğitim programı., Ankara Başkent Öğretmenevi, Sertifika, 18.03.2008 -20.03.2008 (Ulusal) 

Kongre Düzenleme 
1. ISEPA 2019, 2019 International Symposium on Economics, Politics and Administration sempozyumu düzenleme kurul üyeliği, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kongre Düzenleme, 10.10.2019 -12.10.2019 (Uluslararası) 
2. İSEPA 2017, 2017 International Symposium on Economics, Politics and Administration sempozyumu düzenleme kurul üyeliği, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Kongre Düzenleme, 12.10.2017 -14.10.2017 (Uluslararası) 
3. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, Kongre Düzenleme Ekibi, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, Kongre Düzenleme, 29.05.2017 -31.05.2017 (Uluslararası)