ÖzgeçmişimYrd. Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ


Doğum Tarihi                  : 30.05.1982

İLETİŞİM
Adres           : Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü İstanbul/Türkiye
Elektronik Posta      : ozgur@ozguraltindag.com
İnternet Sayfası      : http://www.ozguraltindag.com


ÖĞRENİM
2011 –  …     Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Programı 
2004 – 2007, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı
1999 – 2004, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

İŞ DENEYİMLERİ

Mart 2018 ...Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Yrd.Doç.Dr.

Ekim 2011 – Ocak 2017 Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Araştırma Görevlisi

Haziran 2006 – Eylül 2011 Adalet Bakanlığı Ankara 9. Aile Mahkemesi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Mayıs 2006 – Haziran 2006 Adalet Bakanlığı İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Eylül 2005 – Nisan 2006 SHÇEK Burdur İl Müdürlüğü Burdur Erkek Yetiştirme Yurdu, Sosyal Hizmet Uzmanı

Ocak 2005 – Nisan 2005 Ankara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Ekim 2004 – Mayıs 2005 Yenimahalle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yüksek Lisans Uygulama Dersi Kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanı

Ekim 2002 – Mayıs 2004 Keçiören, Sincan ve Yenimahalle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Stajyer Öğrenci

YABANCI DİL
İngilizce

DESTEK OLDUĞU DERSLER
Sosyal Hizmet Bilişim Teknolojileri
Sosyal Hizmet Kuramı III
Rapor Yazma ve Sunum Becerileri
Sosyal Hizmet Uygulaması 1-2
Uygulamalı Araştırma 1-2
Sosyal Hizmet için Mevzuat

MESLEKİ İLGİ ALANLARI
          Yaşlılık, parçalanmış aileler, boşanma nedenleri ve süreci, evlat edinme süreci, çocuk refahı, kurum bakımındaki çocuklar ve ergenler, yoksulluk, göç, yaşlılık, sosyal politika, zihinsel engellilik, eğitimde ölçme ve değerlendirme, sosyal hizmet tarihi.

ÖZEL İLGİ ALANLARI
          Otomotiv, motor sporları, bilişim sistemleri, temel mekanik, elektrik, elektronik, halk müziği.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR
Uluslararası Projeler
Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Koruma Projesi – Çocuk Dostu Alan (Child Protection Program as part of Syria Emergency Response) Türk Kızılayı, UNICEF, HUGO. (Ocak 2016 – Mayıs 2016) Proje Araştırma Asistanı
Çocukla Adli Görüşme Odaları(ÇAGO)’na Yönelik Yönetsel Önerilerin Geliştirilmesi Projesi – Adalet Bakanlığı UNICEF. (Eylül 2015-Ekim2016) Proje araştırma ekip üyesi.

Tam Metin Basılmış Uluslararası Bildiriler
Ege, A., Altındağ, Ö., & Sevin, Ç. Social Work Education and Practice in the Journey to Understanding the Human Being. III AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-7 February 2016. Barcelona.
Altındağ, Ö., & Ege, A. Hollanda'da Denetimli Serbestlik (2016). Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Yaklaşımlar Sempozyumu 8-10 Aralık 2015. İstanbul: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü.
Zengin, O. & Altındağ, Ö. (2013). Social Work Education from Distance. 4th International Conference on New Horizons in Education. 25-27 Haziran 2013 / Roma, (Sözel Bildiri).
Altındağ, Ö. ve Zengin, O.  (2012). Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru (From Welfare Approach To Workfare Approach). Avrasya Sosyal Bilimler Forumu 18-20 Ekim 2012 / Azerbaycan – Bakü,  (Sözel Bildiri).

Tam Metin Basılmış Ulusal Bildiriler
Altındağ, Ö. ve Demiröz, F.  (2012). 5395’in Değişen Yüzü: Sosyal Çalışma Görevlileri Üzerine Düşünceler. Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 Aralık 2012 / Ankara, (Sözel Bildiri).
Altındağ, Ö. ve Sağlam, M.  (2012). Boşanma Sürecinde Çocukların Haklarının Belirlenmesi ve Korunmasında Aile Mahkemesi Uzmanlarının Rol ve İşlevleri. Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçlarının Belirlenmesi Sempozyumu. 18-19 Mayıs 2012 / Ankara,  (Sözel Bildiri).
Altındağ, Ö. (2011). Sosyal Hizmet Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl. 16 Aralık 2011 / Ankara,  (Sözel Bildiri).

Özeti Basılmış Ulusal Bildiriler
Altındağ, Ö. ve Zengin, O.  (2012). Türkiye Toplumunun Farklılıklara Bakışı ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Farklılıkları Anlamak. 07-08 Kasım 2012 / Konya, (Sözel Bildiri).
Ege, A.; Altındağ, Ö.; Demiröz, F. (2013). Değişen Çocukluk Paradigmasında Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Aileye Yönelik Hizmetler. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” 28-30 Kasım 2013 / Kocaeli, (Sözel Bildiri).

Kitap & Kitap Bölümü
Altındağ, Ö. (2012). Sosyal Hizmet Yazıları  (Derleme) kitabı içinde Sosyal Hizmet Bilgi Paylaşım Ağı. Ankara: Sabev Yayınları.
Altındağ, Ö. & Zengin, O. (2016). Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale kitabı içinde 2. Bölüm 13. Konu: Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kitap Editörlüğü
Cılga, İ., Zengin, O. ve Altındağ, Ö. (2012). Sosyal Hizmet Yazıları  (Derleme). Ankara: Sabev Yayınları.

Çeviri Kitap Bölümü
Krysik, J.L. ve Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. 9. Bölüm – Ölçme. Çev.Altındağ,Ö. ve Tatlıcıoğlu, O. Ankara: Nika Yayınevi.

Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Zengin, O. & Altındağ, Ö. Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet. Nisan,2016.

Hakemsiz Dergilerdeki Yayınlar
Altındağ, Ö. (2011). Sosyal Hizmetin Doğası ve Amaçları. Sosyal Hizmet Dergisi, Ocak-Haziran, 6-18.

Yüksek Lisans & Doktora Tezleri
Altındağ, Ö. (2007). Sosyal Yardım Sisteminin Alanda Çalışanların Gözüyle Değerlendirilmesi (Ankara Örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

DİĞER MESLEKİ VE AKADEMİK GÖREVLER
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi Editörlüğü.

ALINAN EĞİTİMLER
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi” (25-29.01.2010).
Adalet Bakanlığı&UNICEF “Adliyelerde Görev Yapan Sosyal Çalışma Görevlileri İçin Rehber Eğitimi” (18-22.01.2010).
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu” (08-09-10.05.2008).
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” (18-19-20.03.2008).
Türkiye Adalet Akademisi “Alan Uzmanlığı, Mesleki Gelişim ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları” (16-20.07.2007).
Etkili İletişim Becerileri Semineri.  (20.10.2012)
Etkili Sunum Becerileri Semineri.  (10.10.2012)
Proje Yönetimi Semineri. (12.05.2013)