Akademik Yayınlar

İlk akademik çalışmam 2003 yılında dört arkadaşım ile birlikte uygulamalı araştırma dersi kapsamında yaptığımız araştırmadır. Bu lisans tezimizin başlığı "Sokakta Çalışan Çocukların Sosyo-Demografik Ve Ekonomik Özellikleri İle Yaşadıkları Sorunlar" (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, Ankara, Haziran, 2004) idi.

İkinci çalışmam 2004 yılında blog uygulama dersi kapsamında iki arkadaşım ile birlikte yaptığımız "Sincan İlçesi Tandoğan Mahallesi Göçmen Konutlarına Sincan Kaymakamlığınca Ücretsiz Olarak Yerleştirilen, Yardıma Muhtaç Ailelerin Sosyo-Demografik ve Ekonomik Özellikleri ile Yaşadıkları Sorunlar" (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, Ankara, Ocak 2004) isimli çalışmamızdır. 

Sonraki süreçte hem SHÇEK bünyesinde çalışıp hem yüksek lisansıma devam ettim. Yüksek Lisans Tezimin başlığı "Sosyal Yardım Sisteminin Alanda Çalışanların Gözüyle Değerlendirilmesi (Ankara Örneği)" (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Eylül 2007) dir. 

SHÇEK ve sonrasında 5 yıl süre ile çalıştığım Adalet Bakanlığı görevimden sonra akademisyen olarak yaptığım çalışmalara gelince:


Uluslararası Projeler
Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Koruma Projesi – Çocuk Dostu Alan (Child Protection Program as part of Syria Emergency Response) Türk Kızılayı, UNICEF, HUGO. (Ocak 2016 – Mayıs 2016) Proje Araştırma Asistanı
Çocukla Adli Görüşme Odaları(ÇAGO)’na Yönelik Yönetsel Önerilerin Geliştirilmesi Projesi – Adalet Bakanlığı UNICEF. (Eylül 2015-Ekim2016) Proje araştırma ekip üyesi.

Tam Metin Basılmış Uluslararası Bildiriler
Ege, A., Altındağ, Ö., & Sevin, Ç. Social Work Education and Practice in the Journey to Understanding the Human Being. III AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-7 February 2016. Barcelona.
Altındağ, Ö., & Ege, A. Hollanda'da Denetimli Serbestlik (2016). Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Yaklaşımlar Sempozyumu 8-10 Aralık 2015. İstanbul: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü.
Zengin, O. & Altındağ, Ö. (2013). Social Work Education from Distance. 4th International Conference on New Horizons in Education. 25-27 Haziran 2013 / Roma, (Sözel Bildiri).
Altındağ, Ö. ve Zengin, O.  (2012). Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru (From Welfare Approach To Workfare Approach). Avrasya Sosyal Bilimler Forumu 18-20 Ekim 2012 / Azerbaycan – Bakü,  (Sözel Bildiri).

Tam Metin Basılmış Ulusal Bildiriler
Altındağ, Ö. ve Demiröz, F.  (2012). 5395’in Değişen Yüzü: Sosyal Çalışma Görevlileri Üzerine Düşünceler. Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 Aralık 2012 / Ankara, (Sözel Bildiri).
Altındağ, Ö. ve Sağlam, M.  (2012). Boşanma Sürecinde Çocukların Haklarının Belirlenmesi ve Korunmasında Aile Mahkemesi Uzmanlarının Rol ve İşlevleri. Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçlarının Belirlenmesi Sempozyumu. 18-19 Mayıs 2012 / Ankara,  (Sözel Bildiri).
Altındağ, Ö. (2011). Sosyal Hizmet Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl. 16 Aralık 2011 / Ankara,  (Sözel Bildiri).

Özeti Basılmış Ulusal Bildiriler
Altındağ, Ö. ve Zengin, O.  (2012). Türkiye Toplumunun Farklılıklara Bakışı ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Farklılıkları Anlamak. 07-08 Kasım 2012 / Konya, (Sözel Bildiri).
Ege, A.; Altındağ, Ö.; Demiröz, F. (2013). Değişen Çocukluk Paradigmasında Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Aileye Yönelik Hizmetler. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” 28-30 Kasım 2013 / Kocaeli, (Sözel Bildiri).

Kitap & Kitap Bölümü
Altındağ, Ö. (2012). Sosyal Hizmet Yazıları  (Derleme) kitabı içinde Sosyal Hizmet Bilgi Paylaşım Ağı. Ankara: Sabev Yayınları.
Altındağ, Ö. & Zengin, O. (2016). Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale kitabı içinde 2. Bölüm 13. Konu: Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kitap Editörlüğü
Cılga, İ., Zengin, O. ve Altındağ, Ö. (2012). Sosyal Hizmet Yazıları  (Derleme). Ankara: Sabev Yayınları.

Çeviri Kitap Bölümü
Krysik, J.L. ve Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. 9. Bölüm – Ölçme. Çev.Altındağ,Ö. ve Tatlıcıoğlu, O. Ankara: Nika Yayınevi.

Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Zengin, O. & Altındağ, Ö. Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet. Nisan,2016.

Hakemsiz Dergilerdeki Yayınlar
Altındağ, Ö. (2011). Sosyal Hizmetin Doğası ve Amaçları. Sosyal Hizmet Dergisi, Ocak-Haziran, 6-18.

Yüksek Lisans & Doktora Tezleri
Altındağ, Ö. (2007). Sosyal Yardım Sisteminin Alanda Çalışanların Gözüyle Değerlendirilmesi (Ankara Örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.